Pozvánka na členskou schůzi spolku Basketbalový klub Slaný z.s.

Basketbalový klub Slaný z. s. (dále BC) zve všechny své členy na řádnou členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 19:00 v salonku Restaurace Zimák.

Program členské schůze:

1. Seznámení s programem schůze
2. Schválení jednacího řádu členské schůze, volebního řádu, volba volební komise
3. Výroční zpráva o aktuálním stavu spolku :
a. Hráčská základna, družstva, trenéři
b. Finanční situace – rozpočet, příjmy/výdaje, dotace/granty
c. Výše a splatnost členských příspěvků na období 2023/2024
4. Hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti BC
5. Diskuse, předložení připomínek k činnosti spolku
6. Schválení výroční zprávy
7. Volba předsedy BC a členů výkonného výboru na další období
8. Stanovy – návrhy změn a odhlasování
9. Volba předsedy a členů Smírčí a Kontrolní komise
10. Ukončení členské schůze

Hlasovací právo mají všichni členové BC Slaný věku nad 18 let platící členské příspěvky v aktuální sezoně. Za děti mohou hlasovat jejich rodiče.

Pozvánku si lze přečíst také ve formátu pdf zde.

Ve Slaném dne 21. 11. 2023
Za BC Slaný z.s.
Ing. Rostislav Nič, předseda spolku

Publikováno v Obecné informace.